WoW Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods аддон Dragonflight/Wrath of the Lich King Classic 2024 скачать
logo
wow addon Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods

Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods

Версия игры: 10.0.5 +3
Всего загрузок: 14,383,828
Обновлено: Feb 16, 2023
Создано: Jul 19, 2013
Скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP ModsСкачать
скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods classic 1.14.3Скачать
для Classic
скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods classic 1.14.3Скачать
для Classic BC
Предыдущие версии

Предыдущие версии

Название Размер Обновлено Версия игры Загрузок
r143 release 38.88 KB Feb 16, 2023 10.0.5 +3 167,746 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r143 releaseСкачать
r142 release 38.88 KB Jan 28, 2023 10.0.5 +3 232,743 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r142 releaseСкачать
r141 release 38.12 KB Jan 24, 2023 10.0.5 +3 195,560 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r141 releaseСкачать
r140 release 38.16 KB Jan 17, 2023 3.4.1 +3 213,275 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r140 releaseСкачать
r139 release 38.11 KB Nov 15, 2022 10.0.2 +3 377,476 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r139 releaseСкачать
r138 release 38.20 KB Oct 25, 2022 10.0.0 +3 278,267 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r138 releaseСкачать
r137 release 38.13 KB Sep 11, 2022 9.2.7 +3 325,419 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r137 releaseСкачать
r136 release 38.24 KB Sep 2, 2022 9.2.7 +3 207,947 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r136 releaseСкачать
r135 release 38.07 KB Aug 16, 2022 9.2.7 +3 202,117 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r135 releaseСкачать
r134 release 37.85 KB Aug 9, 2022 3.4.0 +3 106,242 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r134 releaseСкачать
r133-bcc release 35.45 KB May 31, 2022 2.5.4 90,219 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r133-bcc releaseСкачать
r133-classic release 35.45 KB May 31, 2022 1.14.3 6,502 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r133-classic releaseСкачать
r133 release 35.45 KB May 31, 2022 9.2.5 132,422 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r133 releaseСкачать
r132-bcc release 35.52 KB May 15, 2022 2.5.4 63,136 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r132-bcc releaseСкачать
r132-classic release 35.51 KB May 15, 2022 1.14.3 4,288 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r132-classic releaseСкачать
r132 release 35.52 KB May 15, 2022 9.2.0 73,451 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r132 releaseСкачать
r131-bcc release 35.64 KB Feb 8, 2022 2.5.3 118,786 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r131-bcc releaseСкачать
r131-classic release 35.64 KB Feb 8, 2022 1.14.1 14,451 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r131-classic releaseСкачать
r131 release 35.64 KB Feb 8, 2022 9.1.5 166,799 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r131 releaseСкачать
r130-bcc release 34.17 KB Jan 18, 2022 2.5.2 91,523 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r130-bcc releaseСкачать
r130-classic release 34.17 KB Jan 18, 2022 1.14.1 11,228 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r130-classic releaseСкачать
r130 release 34.17 KB Jan 18, 2022 9.1.5 90,897 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r130 releaseСкачать
r129-bcc release 34.71 KB Nov 20, 2021 2.5.2 106,898 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r129-bcc releaseСкачать
r129-classic release 34.71 KB Nov 20, 2021 1.14.1 22,955 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r129-classic releaseСкачать
r129 release 34.71 KB Nov 20, 2021 9.1.5 135,474 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r129 releaseСкачать
r128-bcc release 35.24 KB Nov 2, 2021 2.5.2 77,574 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r128-bcc releaseСкачать
r128-classic release 35.25 KB Nov 2, 2021 1.14.0 10,363 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r128-classic releaseСкачать
r128 release 35.25 KB Nov 2, 2021 9.1.5 97,655 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r128 releaseСкачать
r127-bcc release 35.15 KB Aug 31, 2021 2.5.2 152,862 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r127-bcc releaseСкачать
r127-classic release 35.15 KB Aug 31, 2021 1.13.7 4,108 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r127-classic releaseСкачать
r127 release 35.15 KB Aug 31, 2021 9.1.0 139,227 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r127 releaseСкачать
r126-bcc release 35.23 KB Aug 15, 2021 2.5.1 113,440 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r126-bcc releaseСкачать
r126-classic release 35.23 KB Aug 15, 2021 1.13.7 2,011 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r126-classic releaseСкачать
r126 release 35.23 KB Aug 15, 2021 9.1.0 107,650 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r126 releaseСкачать
r125-bcc release 35.13 KB Jun 29, 2021 2.5.1 213,102 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r125-bcc releaseСкачать
r125-classic release 35.13 KB Jun 29, 2021 1.13.7 3,894 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r125-classic releaseСкачать
r125 release 35.13 KB Jun 29, 2021 9.1.0 164,351 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r125 releaseСкачать
r124-bcc release 34.71 KB May 21, 2021 2.5.1 165,879 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r124-bcc releaseСкачать
r124-classic release 34.71 KB May 21, 2021 1.13.7 14,729 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r124-classic releaseСкачать
r124 release 34.71 KB May 21, 2021 9.0.5 201,793 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r124 releaseСкачать
r123-bcc release 34.73 KB May 19, 2021 2.5.1 62,148 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r123-bcc releaseСкачать
r123-classic release 34.73 KB May 19, 2021 1.13.7 18,925 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r123-classic releaseСкачать
r123 release 34.73 KB May 19, 2021 9.0.5 47,957 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r123 releaseСкачать
r122-bc release 34.45 KB Apr 21, 2021 2.5.1 22,352 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r122-bc releaseСкачать
r122-classic release 34.45 KB Apr 21, 2021 1.13.7 75,744 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r122-classic releaseСкачать
r122 release 34.45 KB Apr 21, 2021 9.0.5 148,255 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r122 releaseСкачать
r121-bc release 34.58 KB Apr 19, 2021 2.5.1 369 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r121-bc releaseСкачать
r121-classic release 34.58 KB Apr 19, 2021 1.13.6 24,509 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r121-classic releaseСкачать
r121 release 34.58 KB Apr 19, 2021 9.0.5 51,473 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r121 releaseСкачать
r120-bc release 34.24 KB Apr 3, 2021 2.5.1 344 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r120-bc releaseСкачать
r120-classic release 34.24 KB Apr 3, 2021 1.13.6 45,724 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r120-classic releaseСкачать
r120 release 34.24 KB Apr 3, 2021 9.0.5 130,637 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r120 releaseСкачать
r119-bc release 33.74 KB Apr 3, 2021 2.5.1 272 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r119-bc releaseСкачать
r119-classic release 33.74 KB Apr 3, 2021 1.13.6 3,623 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r119-classic releaseСкачать
r119 release 33.74 KB Apr 3, 2021 9.0.5 15,611 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r119 releaseСкачать
r118-classic release 33.86 KB Mar 22, 2021 1.13.6 42,512 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r118-classic releaseСкачать
r118 release 33.86 KB Mar 22, 2021 9.0.5 131,933 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r118 releaseСкачать
r117-classic release 33.56 KB Mar 9, 2021 1.13.5 40,964 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r117-classic releaseСкачать
r117 release 33.56 KB Mar 9, 2021 9.0.5 156,175 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r117 releaseСкачать
r116-classic release 33.64 KB Feb 21, 2021 1.13.5 42,611 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r116-classic releaseСкачать
r116 release 33.64 KB Feb 21, 2021 9.0.2 145,754 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r116 releaseСкачать
r115-classic release 33.59 KB Feb 4, 2021 1.13.5 41,985 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r115-classic releaseСкачать
r115 release 33.59 KB Feb 4, 2021 9.0.2 157,852 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r115 releaseСкачать
r114-classic release 33.51 KB Jan 28, 2021 1.13.5 27,525 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r114-classic releaseСкачать
r114 release 33.51 KB Jan 28, 2021 9.0.2 118,325 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r114 releaseСкачать
r113-classic release 33.53 KB Jan 24, 2021 1.13.5 26,680 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r113-classic releaseСкачать
r113 release 33.53 KB Jan 24, 2021 9.0.2 111,017 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r113 releaseСкачать
r112-classic release 33.40 KB Jan 23, 2021 1.13.5 3,851 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r112-classic releaseСкачать
r112 release 33.40 KB Jan 23, 2021 9.0.2 21,150 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r112 releaseСкачать
r111-classic release 33.42 KB Jan 22, 2021 1.13.5 13,646 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r111-classic releaseСкачать
r111 release 33.42 KB Jan 22, 2021 9.0.2 73,993 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r111 releaseСкачать
r110-classic release 33.42 KB Jan 21, 2021 1.13.5 5,336 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r110-classic releaseСкачать
r110 release 33.42 KB Jan 21, 2021 9.0.2 26,767 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r110 releaseСкачать
r109-classic release 33.38 KB Jan 21, 2021 1.13.5 382 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r109-classic releaseСкачать
r109 release 33.38 KB Jan 21, 2021 9.0.2 2,237 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r109 releaseСкачать
r108-classic release 33.48 KB Jan 16, 2021 1.13.5 28,257 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r108-classic releaseСкачать
r108 release 33.48 KB Jan 16, 2021 9.0.2 114,862 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r108 releaseСкачать
r107-classic release 33.37 KB Jan 16, 2021 1.13.5 3,198 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r107-classic releaseСкачать
r107 release 33.38 KB Jan 16, 2021 9.0.2 18,555 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r107 releaseСкачать
r106-classic release 33.42 KB Jan 14, 2021 1.13.5 11,967 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r106-classic releaseСкачать
r106 release 33.42 KB Jan 14, 2021 9.0.2 62,046 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r106 releaseСкачать
r105-classic release 33.46 KB Jan 13, 2021 1.13.5 17,057 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r105-classic releaseСкачать
r105 release 33.46 KB Jan 13, 2021 9.0.2 78,263 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r105 releaseСкачать
r104-classic release 33.36 KB Jan 12, 2021 1.13.5 10,612 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r104-classic releaseСкачать
r104 release 33.36 KB Jan 12, 2021 9.0.2 52,794 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r104 releaseСкачать
r103-classic release 33.43 KB Jan 11, 2021 1.13.5 5,193 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r103-classic releaseСкачать
r103 release 33.43 KB Jan 11, 2021 9.0.2 24,672 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r103 releaseСкачать
r102-classic release 34.25 KB Jan 11, 2021 1.13.5 7,165 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r102-classic releaseСкачать
r102 release 34.25 KB Jan 11, 2021 9.0.2 40,103 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r102 releaseСкачать
r101-classic release 33.25 KB Dec 28, 2020 1.13.5 41,185 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r101-classic releaseСкачать
r101 release 33.25 KB Dec 28, 2020 9.0.2 160,890 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r101 releaseСкачать
r100-classic release 32.70 KB Dec 16, 2020 1.13.5 38,784 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r100-classic releaseСкачать
r100 release 32.71 KB Dec 16, 2020 9.0.2 154,274 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r100 releaseСкачать
r99-classic release 38.72 KB Nov 17, 2020 1.13.5 53,169 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r99-classic releaseСкачать
r99 release 38.72 KB Nov 17, 2020 9.0.1 166,647 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r99 releaseСкачать
r98-classic release 38.88 KB Oct 18, 2020 1.13.5 48,398 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r98-classic releaseСкачать
r98 release 38.88 KB Oct 18, 2020 9.0.1 123,249 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r98 releaseСкачать
r97-classic release 38.33 KB Oct 15, 2020 1.13.5 24,651 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r97-classic releaseСкачать
r97 release 38.33 KB Oct 15, 2020 9.0.1 70,456 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r97 releaseСкачать
r96-classic release 38.32 KB Oct 14, 2020 1.13.5 14,138 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r96-classic releaseСкачать
r96 release 38.32 KB Oct 14, 2020 9.0.1 49,779 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r96 releaseСкачать
r95-classic release 38.30 KB Oct 14, 2020 1.13.5 1,416 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r95-classic releaseСкачать
r95 release 38.30 KB Oct 14, 2020 9.0.1 5,880 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r95 releaseСкачать
r94-classic release 38.64 KB Oct 13, 2020 1.13.5 25,963 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r94-classic releaseСкачать
r94 release 38.64 KB Oct 13, 2020 9.0.1 61,229 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r94 releaseСкачать
r93-classic release 38.62 KB Jul 29, 2020 1.13.5 75,138 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r93-classic releaseСкачать
r93 release 38.62 KB Jul 29, 2020 8.3.0 120,532 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r93 releaseСкачать
r92-classic release 37.99 KB Jul 7, 2020 1.13.4 53,017 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r92-classic releaseСкачать
r92 release 37.99 KB Jul 7, 2020 8.3.0 76,391 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r92 releaseСкачать
r91-classic release 38.42 KB Jun 12, 2020 1.13.4 50,964 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r91-classic releaseСкачать
r91 release 38.42 KB Jun 12, 2020 8.3.0 75,914 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r91 releaseСкачать
r90-classic release 38.34 KB Jun 6, 2020 1.13.4 36,245 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r90-classic releaseСкачать
r90 release 38.34 KB Jun 6, 2020 8.3.0 49,026 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r90 releaseСкачать
r89-classic release 38.43 KB Jun 3, 2020 1.13.4 27,939 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r89-classic releaseСкачать
r89 release 38.43 KB Jun 3, 2020 8.3.0 37,544 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r89 releaseСкачать
r88-classic release 37.31 KB May 27, 2020 1.13.4 49,267 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r88-classic releaseСкачать
r88 release 37.32 KB May 27, 2020 8.3.0 66,151 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r88 releaseСкачать
r87-classic release 36.82 KB Apr 19, 2020 1.13.4 79,519 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r87-classic releaseСкачать
r87 release 36.82 KB Apr 19, 2020 8.3.0 119,322 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r87 releaseСкачать
r86-classic release 36.66 KB Mar 21, 2020 1.13.4 68,786 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r86-classic releaseСкачать
r86 release 36.67 KB Mar 21, 2020 8.3.0 99,273 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r86 releaseСкачать
r85-classic release 36.67 KB Mar 20, 2020 1.13.4 19,751 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r85-classic releaseСкачать
r85 release 36.68 KB Mar 20, 2020 8.3.0 26,389 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r85 releaseСкачать
r84-classic release 36.99 KB Mar 20, 2020 1.13.4 7,919 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r84-classic releaseСкачать
r84 release 36.99 KB Mar 20, 2020 8.3.0 9,785 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r84 releaseСкачать
r83-classic release 37.24 KB Mar 10, 2020 1.13.3 54,338 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r83-classic releaseСкачать
r83 release 37.24 KB Mar 10, 2020 8.3.0 60,935 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r83 releaseСкачать
r82-classic release 37.77 KB Feb 13, 2020 1.13.3 60,642 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r82-classic releaseСкачать
r82 release 37.77 KB Feb 13, 2020 8.3.0 81,324 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r82 releaseСкачать
r81-classic release 37.88 KB Jan 21, 2020 1.13.3 57,285 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r81-classic releaseСкачать
r81 release 37.88 KB Jan 21, 2020 8.3.0 83,564 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r81 releaseСкачать
r80-classic release 37.40 KB Jan 16, 2020 1.13.3 34,563 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r80-classic releaseСкачать
r80 release 37.41 KB Jan 16, 2020 8.3.0 57,111 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r80 releaseСкачать
r79-classic release 37.26 KB Jan 14, 2020 1.13.3 29,041 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r79-classic releaseСкачать
r79 release 37.26 KB Jan 14, 2020 8.2.5 50,646 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r79 releaseСкачать
r78-classic release 37.33 KB Dec 21, 2019 1.13.3 55,165 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r78-classic releaseСкачать
r78 release 37.33 KB Dec 21, 2019 8.2.5 71,768 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r78 releaseСкачать
r77-classic release 38.06 KB Dec 19, 2019 1.13.3 17,722 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r77-classic releaseСкачать
r77 release 38.06 KB Dec 19, 2019 8.2.5 23,792 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r77 releaseСкачать
r76-classic release 36.24 KB Oct 3, 2019 1.13.2 43,900 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r76-classic releaseСкачать
r76 release 36.24 KB Oct 3, 2019 8.2.5 104,355 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r76 releaseСкачать
r75-classic release 36.20 KB Sep 24, 2019 1.13.2 10,260 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r75-classic releaseСкачать
r75 release 36.20 KB Sep 24, 2019 8.2.5 54,187 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r75 releaseСкачать
r74-classic release 39.09 KB Sep 9, 2019 1.13.2 13,770 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r74-classic releaseСкачать
r74 release 39.09 KB Sep 9, 2019 8.2.0 50,359 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods r74 releaseСкачать
DBM-PvP-r73 release 54.57 KB Mar 10, 2018 7.3.5 407,185 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r73 releaseСкачать
DBM-PvP-r72 release 54.63 KB Mar 5, 2018 7.3.5 74,448 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r72 releaseСкачать
DBM-PvP-r70 release 54.21 KB Jan 28, 2018 7.3.5 115,217 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r70 releaseСкачать
DBM-PvP-r69 release 54.21 KB Jan 27, 2018 7.3.5 15,670 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r69 releaseСкачать
DBM-PvP-r68 release 54.63 KB Oct 3, 2017 7.3.0 215,709 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r68 releaseСкачать
DBM-PvP-r67 release 54.59 KB Aug 29, 2017 7.3.0 150,671 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r67 releaseСкачать
DBM-PvP-r65 release 54.58 KB Apr 23, 2017 7.2.0 213,138 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r65 releaseСкачать
DBM-PvP-r64 release 54.58 KB Apr 22, 2017 7.2.0 41,194 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r64 releaseСкачать
DBM-PvP-r63 release 54.56 KB Mar 28, 2017 7.2.0 145,835 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r63 releaseСкачать
DBM-PvP-r59 release 54.37 KB Jul 27, 2016 7.0.3 368,123 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r59 releaseСкачать
DBM-PvP-r58 release 54.36 KB Jul 19, 2016 7.0.3 133,110 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r58 releaseСкачать
DBM-PvP-r56 release 54.33 KB Aug 22, 2015 6.2.0 329,414 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r56 releaseСкачать
DBM-PvP-r55 release 54.32 KB Aug 17, 2015 6.2.0 57,052 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r55 releaseСкачать
DBM-PvP-r50 release 54.29 KB Aug 15, 2015 6.2.0 40,718 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r50 releaseСкачать
DBM-PvP-r49 release 54.28 KB Jun 23, 2015 6.2.0 151,897 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r49 releaseСкачать
DBM-PvP-r48 release 54.28 KB Jun 3, 2015 6.1.0 83,500 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r48 releaseСкачать
DBM-PvP-r46 release 54.40 KB Feb 24, 2015 6.1.0 174,382 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r46 releaseСкачать
DBM-PvP-r43 release 54.36 KB Jan 28, 2015 6.0.3 117,301 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r43 releaseСкачать
DBM-PvP-r42 release 54.34 KB Jan 19, 2015 6.0.3 85,279 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r42 releaseСкачать
DBM-PvP-r39 release 53.76 KB Oct 29, 2014 6.0.3 192,474 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r39 releaseСкачать
DBM-PvP-r36 release 53.83 KB Oct 14, 2014 6.0.2 109,619 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r36 releaseСкачать
DBM-PvP-r35 release 53.83 KB Aug 23, 2014 5.4.8 91,727 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r35 releaseСкачать
DBM-PvP-r31 release 53.61 KB Jun 20, 2014 5.4.8 89,412 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r31 releaseСкачать
DBM-PvP-r29 release 51.57 KB May 9, 2014 5.4.7 65,275 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r29 releaseСкачать
DBM-PvP-r28 release 51.51 KB Mar 31, 2014 5.4.7 61,940 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r28 releaseСкачать
DBM-PvP-r26 release 51.52 KB Mar 15, 2014 5.4.7 44,518 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r26 releaseСкачать
DBM-PvP-r25 release 51.52 KB Jan 23, 2014 5.4.2 63,186 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r25 releaseСкачать
DBM-PvP-r24 release 51.56 KB Dec 17, 2013 5.4.2 53,187 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r24 releaseСкачать
DBM-PvP-r23 release 51.55 KB Nov 25, 2013 5.4.1 37,743 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r23 releaseСкачать
DBM-PvP-r21 release 51.57 KB Oct 11, 2013 5.4.0 46,442 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r21 releaseСкачать
DBM-PvP-r9 release 51.26 KB Sep 9, 2013 5.4.0 38,725 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r9 releaseСкачать
DBM-PvP-r6 release 51.30 KB Aug 5, 2013 5.3.0 24,497 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r6 releaseСкачать
DBM-PvP-r3 release 51.25 KB Jul 19, 2013 5.3.0 10,722 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r3 releaseСкачать
DBM-PvP-r2 release 51.00 KB Jul 19, 2013 5.3.0 694 скачать Deadly Boss Mods (DBM) — PvP Mods DBM-PvP-r2 releaseСкачать

Скриншоты

Описание

Хочешь карту со своим ником? Discount 10%Оформить ❤️

Описание:

Этот мод добавляет поддержку PvP battlegrounds и arena в Deadly Boss Mods (DBM).

 

Особенности:
  • Полезные предупреждения и таймеры для полей сражений
  • Полностью настраивается с помощью DBM-GUI

Требования:

Требуется Смертельные Босс Моды

Записи:

Раньше это было частью основной загрузки DBM, но было отделено из-за частых запросов о том, что pvp-моды ранее были своего рода «принудительными» в DBM-ядре и не могли быть отключены без ручного удаления. Теперь этот пакет является дополнительным, который позволяет пользователям больше контролировать и строго привязывает DBM-ядро к основному raid-контенту.

Поделиться:

Комментарии

Добавить комментарий